En ny ande.

”Skänk mig din tjänare kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens Ande.” Denna andra del i fastebönen inleder Efraim Syriern med att be om kyskhetens ande. Vad innebär det att vara kysk? Svenska akademins definition lyder; sexuellt avhållsam, ren, oskyldig, enkel, flärdfri. Jag tror vi bedrar oss själva om vi tror att detta endast handlar om sex, … Continued

Efraims Syrierns bön.

”Herre och mästare över mitt liv, tag bort ifrån mig lättjans, modlöshetens, maktlystnadens och de tomma ordens ande. Skänk mig din tjänare kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens Ande. O, Herre och konung, låt mig se mina synder och inte döma min broder, ty välsignad är Du i evigheters evighet. Amen” Denna bön, Efraim Syrierns bön, … Continued