Jesus o den rike mannen – Markusevangeliet 10:17-27

En fascinerande berättelse om en man som har gjort allt,  han hade verkligen gjort allt som var möjligt, han hade även gjort allt som förväntades av honom. Mitt i allt han gör så frågar han vad kan jag göra mer. Jesus ser mannens längtan, överlåtelse, insats, energi men Jesus blir inte imponerad. Det står ”han ser på honom med kärlek”. Jesus säger inte duktig kille, wow vad du kan. 

Jesus ser en som försöker, en som spänt sina muskler för att göra det rätta, en som kämpat hela livet för att vara alla och sin Gud till lags. 

Jag tror att Jesus helt enkelt säger till den rike mannen ”slappna av gå och sälj allt, bryt med det gamla och bli min lärjunge”. Han begär inte det omöjliga han inbjuder dig och mig att slappna av inför vår Gud, att inte bara vara eftersträvare utan efterföljare. 

Jag tror Jesus säger våga släpp taget – våga hoppa in i det nya livet.

 Kallad att vara lärjunge.