Tänk vad tiden går, för drygt 4 år sedan kom Lennart till Linneahuset och nu blir tisdagen den 14 oktober hans sista tisdag som han celebrerar med oss. Vi i föreningen är oerhört tacksamma för det som Lennart har gjort för Gudsrike på den här platsen. Lennart kunskap om hela kyrkans liv har välsignat både vårt intellekt och vår ande. Insikter som Lennart har delat om den andliga verklighet som vi lever i har berikat oss alla och gett oss ett djup som vi är tacksamma för.

Vi i Linneahuset önskar dig o din familj Guds välsignelse i allt som kommer. Det bästa ligger ju framför.

 Välkommen på tisdag för tack och avsked