VAD ÄR FÖRENINGEN LINNEAHUSET?

Vi är en fristående förening med socialt arbete utifrån ett kristet perspektiv i centrala Göteborg. Vi vill se människor växa och tror på allas lika värde! Vi ger liv och hopp in i människor genom till exempel boende för hemlösa på Betelskeppet, gudstjänster i Linneakyrkan och ett arbete under utveckling i Linneahuset. Arbetet som finns i föreningen utgår från behov i samhället och sker antingen i Linneahusets regi eller i samarbete med föreningen.

I LINNEAHUSET på Linnégatan 35

 

I huset arbetar Jacob Orlenius och Andrew Thompson och Torbjörn Lindkvist tillsammans med ett gäng frivilliga. Arbetet i huset är i ett uppstartsskede och målet är att skapa en plats som är relevant för samhället.

MÄNNISKOR I FOKUS

Andra verksamheter som hyr in sig och finns i Linneahuset idag är bland annat
Trappa upp – som har öppenvårdsverksamhet för missbrukare
35:an – som är Räddningsmissionens jourboende för hemlösa