VAD ÄR FÖRENINGEN LINNEAHUSET?

Vi är en fristående förening med socialt arbete utifrån ett kristet perspektiv i centrala Göteborg. Vi vill se människor växa och tror på allas lika värde! Vi ger liv och hopp in i människor genom till exempel boende för hemlösa på Betelskeppet, gudstjänster i Linneakyrkan och ett arbete under utveckling i Linneahuset. Arbetet som finns i föreningen utgår från behov i samhället och sker antingen i Linneahusets regi eller i samarbete med föreningen.

 

 

Jacob Orlenius

Föreståndare på Linneahuset

Tel: 0768-99 99 41

Mail: jacob@linneahuset.se

 

Niclas Asterberg

Enhetschef på Betelskeppet

Tel: 031-15 44 60

Mail: niclas@betelskeppet.se

 

Bernt Ljungquist

Styrelseordförande i föreningen

Tel: 0705-47 50 51

Mail: bernt@linneahuset.se