Hjälp oss hjälpa andra!

Det finns olika sätt som du med små medel kan hjälpa oss i Linneahuset! Välj att engagera dig och ge av din tid, skänk en liten gåva eller stöd oss regelbundet. Vi i Linneahuset är beroende av gåvor och stöd för att se arbetet växa och fortsätta göra det vi verkligen brinner för!

Ge till Linneahuset:

Via Bankgiro: 466-5691